Servéiten, Essuie-tout

Datt duerf a kengem Schoulsak feelen